Intresseanmälan

Din Kubik

  Vi erbjuder dig möjligheten att köpa din egen fastighet och du väljer själv hur du vill utforma just din kubik.

  Varje fastighet är 12 X 6 meter med egen port och ingång. Takhöjden är 6 meter vilket möjliggör en andra våning och få ytterligare en yta på ca 40 kvadratmeter. Husen är fullisolerade med indragen el, vatten och avlopp. Vi tillhandahåller två tillval till din fastighet; du väljer mellan tre olika portar och om du vill ha OSB-skivor uppsatta innanför gipsen.

  Både du som privatperson eller du som entreprenör kan köpa dessa fastigheter. Lokalen är avsedd som förråd men kan i samråd med kommunen utvecklas till industriverksamhet eller kontor. I tidigare projekt finns det exempel från både privatpersoner och företag, med exempelvis uppställning av bilar och båtar, samt drift av egna företag inom hantverk, städ, produktion, kontor m.m.

  Läs mer i vår broschyr: 

  Priset på fastigheterna varierar utifrån förutsättningarna på de tomter som bebyggs men generellt gäller att:

  • Du får egen lagfart 
  • Ingen moms tillkommer 
  • Ingen hyra då du själv är ägaren
  • Månadsavgiften på ca 200 - 250 kr betalas till samfällighetsföreningen och inkluderar bland annat försäkring av byggnaden, snöröjning, förvaltningen av gemensamhetsanläggningen m.m.
  • Samfällighetsföreningen är obelånad 
  • Totalkostnaden för att äga din kubik är ca 1000 - 1500 kr per månad även om man belånar fastigheten
  • Att äga sin lokal tycker många ger stora fördelar då man själv tar alla beslut om sin fastighet samt har möjlighet att följa värdeutvecklingen.