Intresseanmälan

Köpet

Äganderätt innebär att du köper din fastighet och blir lagfaren ägare.

Steg 1 – Intresseanmälan och bokning

Innan Dina Kubik bygger behöver vi veta om intresset för våra fastigheter är tillräckligt stort. Därför genomförs först en intresseanmälan och sedan bokning av en fastighet. Om du vill skicka en intresseanmälan till oss – klicka här

Steg 2 – Kontraktsskrivning

När det är dags att köpa tecknar vi ett skriftligt köpekontrakt som undertecknas av båda parter. I kontraktet beskrivs köpet mer i detalj och där finns också information om pris, betalningsplan, samfällighetsföreningen m.m.

Steg 3 – Slutbetalning och köpebrev

På tillträdesdagen betalas återstående belopp av totalsumman. När affären är klar bekräftas den med ett köpebrev. Köpebrevet är ett kvitto på att villkoren är uppfyllda, köpeskillingen betald och att du tillträder din fastighet. 

Samfällighetsförening

Till varje projekt som Dina Kubik bygger startas det upp en samfällighetsförening som tar hand om områdets gemensamma angelägenheter. Det skapas i samarbete med Lantmäteriet och möjliggör en effektiv och långsiktig god samverkan med grannarna. Föreningen sköter om ytterbelysning, VA-avgiften, planerna runt husen, fullvärdesförsäkring på byggnaderna m.m. Föreningen är obelånad och avgiften är ca 200 - 250 kr per månad vilket täcker de gemensamma intressena. Föreningen styrs av stadgar som upprättas av Lantmäteriet. Vid det första mötet (stämman) utses en styrelse av de som köpt en fastighet i projektet.