Kontakta oss

Köpet

Dina Kubik AB bygger i olika städer med olika förutsättningar. Det innebär att vi ibland bygger äganderätter och ibland bostadsrätter.

Så här går köpet till: 


Steg 1 – Intresseanmälan och bokning

Innan Dina Kubik bygger behöver vi veta om intresset för våra fastigheter är tillräckligt stort. Därför genomförs först en intresseanmälan och sedan bokning av en fastighet.  – klicka här

Steg 2 – Kontraktsskrivning

När det är dags att köpa tecknar vi ett skriftligt köpekontrakt som undertecknas av båda parter. I kontraktet beskrivs köpet mer i detalj och där finns också information om pris, betalningsplan, föreningen med mera.

Steg 3 – Slutbetalning och köpebrev

På tillträdesdagen betalas återstående belopp av totalsumman och affären är klar.  

Äganderätter

Äganderätt innebär att du köper din fastighet och blir lagfaren ägare. När slutbetalningen är gjord bekräftas den med ett köpebrev. Köpebrevet är ett kvitto på att villkoren är uppfyllda, köpeskillingen betald och att du tillträder din fastighet.

När man äger en "kubik" så blir man medlem i en samfällighetsförening som tar hand om områdets gemensamma angelägenheter. Det skapas i samarbete med Lantmäteriet och möjliggör en effektiv och långsiktig god samverkan med grannarna. Föreningen sköter om ytterbelysning, VA-avgiften, planerna runt husen, fullvärdesförsäkring på byggnaderna m.m. Föreningen är obelånad och avgiften är ca 200 - 250 kr per månad. Föreningen styrs av stadgar som upprättas av Lantmäteriet. Vid det första mötet (föreningsstämman) utses en styrelse av de som köpt en fastighet i projektet.  

Bostadsrätter

Bostadsrätt innebär att du köper en lokal och andel i en bostadsrättsförening. När slutbetalningen är gjord bekräftas det med ett upplåtelseavtal där pris och andra uppgifter om lokalen anges.

Alla lokaler i projektet tillhör samma förening som ska främja medlemmarnas intressen. Varje innehavare av en lokal är medlem i föreningen som är obelånad och betalar en månadsavgift på ca 400-450 kr per månad för att bära sin del av föreningens utgifter såsom ytterbelysning, VA-avgiften, fullvärdesförsäkringen m.m. Allt underhåll på yttertaket, fasaden och planerna runt husen ingår också i föreningsavgiften liksom fastighetsskatten. Föreningen upplåter lokaler till nyttjande utan tidsbegränsning för varje medlem. Vid det första mötet (föreningsstämman) utses en styrelse av de som köpt en lokal i projektet.