Vad är en äganderätt?

Äganderätt innebär att du friköper din fastighet och blir lagfaren ägare. När slutbetalningen är gjord bekräftas den med ett köpebrev. Köpebrevet är ett kvitto på att villkoren är uppfyllda, köpeskillingen betald och att du tillträder din fastighet.

När man äger en kubik så blir man medlem i en samfällighetsförening som tar hand om allt gemensamt på området. Föreningen skapas i samarbete med Lantmäteriet och möjliggör en effektiv och långsiktig god samverkan med grannarna. Föreningen är obelånad och man betalar därför en låg avgift på ca 250 kr per månad till föreningen. I avgiften ingår kostnader som rör fastigheten: ytterbelysning, VA-avgiften, skötsel av planerna runt husen, fullvärdesförsäkring på byggnaderna m.m.

Föreningen styrs av stadgar som upprättas av Lantmäteriet. Vid det första mötet (föreningsstämman) utses en styrelse av de som köpt fastigheter i projektet.