Vad är en bostadsrätt?

Bostadsrätt innebär att du köper en lokal och andel i en bostadsrättsförening. När slutbetalningen är gjord bekräftas det med ett upplåtelseavtal där pris och andra uppgifter om lokalen anges.

Alla lokaler i projektet tillhör samma förening som ska främja medlemmarnas intressen. Föreningen är obelånad och man betalar därför en låg avgift på ca 450 kr per månad till föreningen som ska täcka gemensamma kostnader; ytterbelysning, VA-avgiften, fullvärdesförsäkringen m.m. Allt underhåll på yttertaket, fasaden och planerna runt husen ingår också i föreningsavgiften liksom fastighetsskatten. Föreningen upplåter lokaler till nyttjande utan tidsbegränsning för varje medlem.

Föreningen styrs av de stadgar som är upprättade och vid första mötet (föreningsstämman) utses en styrelse av de som köpt en lokal i projektet.