Hållbart byggande

I hållbart byggande är trä en naturlig del. Vi har tagit beslut om att bygga med genomgående hållbara material där stomme och fasad är av trä, vilket både minskar koldioxidavtrycket och ger estetiskt tilltalande fastigheter och det är trevligt tillbringa tid i ett trähus.

Att ställa höga krav på materialval som är klimatsmarta ger stora fördelar för miljön och är viktigt för oss som företag. Valet av material speglar vår ambition att värna om miljön och det är dessutom trevligt och attraktivt att vistas i en miljö av trä som håller över lång tid.

Vi bygger och utvecklar mötesplatser för både företag och privatpersoner. Att våra fastigheter ska leva upp till höga krav för ett hållbart samhälle ser vi som en självklarhet och vi vill vara en aktiv del i våra kunders hållbarhetsperspektiv.

Trä är ett klimatvänligt byggnadsmaterial lagrar koldioxid i decennier och bidrar till en minskad global uppvärmning. Den fasad som vi valt har en lång livslängd tack vare dess träskyddsbehandling, vilket dels genererar minimalt med underhåll, dels är ett bra miljöval. Innerväggarna i våra kubiker är av massivt trä, KL-trä, som ger fördelar såsom stabila konstruktioner och är också ett förnybart material. Sist men inte minst så vittnar våra kunder att de upplever att det är trevligt att vistas i trähus.