Friköpt lokal

Att äga sin fastighet innebär att du friköper den och får lagfart. Det blir en investering för dig i stället för att hyra en lokal där hyresvärden får intäkten.

Äganderätt som investering

Både privatpersoner och företag kan köpa och äga en lokal hos Dina Kubik. Det är en bra investering att köpa en egen lokal och du slipper då dyra hyror. Det finns inga dolda lån i någon förening, som det ibland kan finns i en industri-BRF, och risken är därmed låg vilket är en fördel om du vill låna pengar för att finansiera fastigheten. En annan fördel är att du bestämmer själv hur du vill anpassa lokalen eller om du vill hyra ut din fastighet. Det är därför en bra investering att äga din egen fastighet både som fysisk och juridisk person.

Lägre kostnader än att hyra

När du köper en friköpt fastighet behöver du inte betala någon dyr hyra till en hyresvärd. Den rörliga kostnaden som tillkommer är en avgift till en samfällighetsförening som bildas för projektet. Månadsavgiften per lokal beräknas till ca 300 kronor och då ingår gemensam yttre skötsel, VA-avgiften, fullvärdesförsäkring och ekonomisk förvaltning av gemensamhetsanläggningen. Det finns idag exempel på kunder som köpt en lokal av Dina Kubik som halverat sina fasta kostnader.

Äga en kubik...

 • Du äger en friköpt fastighet
 • Du bestämmer allt
 • Låg driftskostnad
 • Ingen hyra och inga dolda lån
 • Kan följa en värdeutveckling
 •  

istället för att hyra

 • Du äger inte lokalen
 • Hyresvärden bestämmer
 • Lång uppsägningstid
 • Hög månadskostnad
 • Hyreshöjningar förekommer utan förhandling
 •  

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig