Köpprocessen

Att köpa en Kubik innebär en investering i en fastighet som håller över tid. Att äga din fastighet innebär att du slipper dyra hyror och kan i stället vara med på en fastighetsutveckling. På den här sidan kan du läsa hur vår köpprocess går till.

Hur mycket kostar en Kubik?

Att köpa en fastighet är en investering och du får möjlighet att vara med i en värdeutveckling. Vi bygger friköpta äganderätter som ger en låg månadskostnad och en frihet att utveckla lokalen som man önskar. Att äga sin lokal innebär att du slipper dyra hyror, och de löpande kostnaderna som följer med din Kubik kan du se här:

  • El-abonnemang för din lokal
  • Fastighetsskatt ca 2500–3500 kr per år
  •  Avgift till samfällighetsföreningen på ca 300 kr per månad som inkluderar:
  • Försäkring för byggnaden
  • Förvaltning av gemensamhetsanläggningen
  • Vatten och avlopp
  • Ytterbelysning
  • Snöröjning, ersättning till styrelse, mm.

Exempel på inredning och design

Du bestämmer själv hur du vill designa Din Kubik och vad just du behöver för att det ska bli så trivsamt som möjligt för dig. Vi har tagit fram en exempelkalkyl för att du ska få en uppfattning på olika inredningsalternativ och vad det kostar. Alla priser är exklusive moms.

Klimatsmart

Vi bygger med höga krav på hållbarhet och materialval i hela byggprocessen. Att värna om miljön är en självklarhet och därför bygger vi klimatsmart genom att bygga i trä.

Äganderätter

Äganderätt innebär att du friköper din fastighet och blir lagfaren ägare. När slutbetalningen är gjord bekräftas den med ett köpebrev. 

Bostadsrätter

Bostadsrätt innebär att du köper en lokal och andel i en bostadsrättsförening.