Dagens Industri 2022

”Flexibilitet i Din kubik”: Dina Kubik hjälper förtag och privatpersoner att förverkliga sina drömmar

Dina kubik är först i Sverige med en helt ny typ av hållbara och flexibla lokaler. Till dags dato har man byggt över trettio industriradhus med totalt cirka 1000 lokaler – så kallade kubiker – som säljes med lagfart. I och med att man hjälper privatpersoner och mindre företag att förverkliga sina drömmar är man också med och bidrar till utvecklingen av lokalsamhället.r

Dagens Industri 2022