Nu görs det plats för småföretag i Borås

Små industrilokaler, i stora byggnader, håller på att byggas på Nordskogens industriområde.
Ett koncept där varje företagare och privatperson står som ägare till sin egen lokal.

Borås Tidning 2019